# فعالیتهای_بسیج

برگزاری مسابقه اینترنتی گرامیداشت هفته جوان

  نام برگزیدگان مسابقه: ردیف نام و نام خانواگی نام پدر استان شهر نوع شغل 1 مهدیه حکیمیان محمد حسن یزد یزد دانشجوی علوم پزشکی 2 سید احمد سید آقا میری سید محمد باقر تهران تهران آزاد 3 سید احسان مسلمی سید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید