شیوه انتخاب مسئول پایگاه بسیج دانشجویی

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

بر طبق ماده 6 فصل سوم آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی/آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی، مسوول سازمان بسیج دانشجویی با نظرخواهی از دانشجویان بسیجی هر دانشگاه، سه نفر را کتبا به ریاست دانشگاه معرفی می نماید و با توافق طرفین، یکی از آنها با حکممسوول سازمان بسیج دانشجویی به عنوان مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه منصوب می‏شود.

جهت مطالعه این آیین نامه در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی اینجا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 27 بازدید