قاسم ابن الحسن (ع) بزرگ مردی کوچک

حضرت قاسم(ع) نوجوانی بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. او دو ساله بود که پدرش شهید شد و در مهد تربیت حسینی بزرگ شد و آن روح بلند و همت عالی در این جوان هاشمی اثری عمیق کردو با اینکه در واقعه‌ی کربلا، نوجوانی کم سن و سال بود اما وقتی به میدان رفت بر خلاف انتظار لشکریان دشمن، چنان با شهامت و دلیرانه جنگید و بر قلب دشمن تاخت تا اینکه بر او حمله کرده و شهیدش نمودند.

شهادت حضرت قاسم(ع) در سال 61 هجری قمری رخ داد و ایشان در زمان شهادت سیزده سال داشت .


ابر رحمت دوباره بارش کرد

آسمان را دچار لــرزش کرد
چشم در خون نشسته ام،قاسم

زخـــــم های تو را شمــارش کرد


کاکلت دست یک مغیره صفت

خنـده اش با کنایه غرش کرد


ای یتیــــم حسن،گلــوی تو را

سایه ی دشنه ای نوازش کرد


نیزه ای در طواف سینه ی تو

با خــدای خودش نیــایش کرد


زیر نعل زمخت صدها اسب

درد صبـر تو را ستایش کرد


خس خس سینه ی شکسته ی تو

صحنــه را مو به مو گـــــزارش کرد


/ 0 نظر / 14 بازدید