/ 2 نظر / 17 بازدید
دانشجوی بسیجی

احسنت بر شما. آفرین به بسیج دانشجویی پرتلاش مرکز. تا کور شود هر آنکس که نتواند دید.

مهرداد

باتوجه به اینکه این همه زیرآب زن نمیگذارن شما فعالیت کنین اما بسیج دانشجویی مرکز همیشه داره کار خودش رو انجام میده. احسنت به شما نیروهای با بصیرت