برگزاری مسابقه اینترنتی گرامیداشت هفته جوان

 

نام برگزیدگان مسابقه:

ردیف نام و نام خانواگی نام پدر استان شهر نوع شغل 1 مهدیه حکیمیان محمد حسن یزد یزد دانشجوی علوم پزشکی 2 سید احمد سید آقا میری سید محمد باقر تهران تهران آزاد 3 سید احسان مسلمی سید سعید گلستان گرگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

جوایز: به هر نفر از برندگان مسابقه به رسم یادبود لوح سپاس شرکت در مسابقه و  یک پک قلم قرآنی هوشمند اعطا شد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید